Informace o možnostech ubytování pro ú?astníky M?R v Plzni

Ubytovací za?ízení

(adresa)

Charakter

ubytovacího za?ízení

Cena

za osobu a noc

Rezervovaná

ubyt.kapacita

Kontakt

(telefon, osoba),

odkaz na web.str.,e-mail

Ubytovna SK Radbuza na plav. bazénu, Úslavská ul.  

 (Slovany)

Vícel?žkové pokoje se spole?. p?íslušenstvím

200 K?

(170 p?i pobytu

2 a více nocí)

asi 50 l?žek

p. Šarounová

737316925

Ubytovací za?ízení

Zahradní ul. 21

(Slovany)

2 až 3 l?žkové pokoje

v bu?k.uspo?ádání

190 až 220 K?

podle vel.pokoje

asi 50 l?žek

Recepce

377443262, 724343286

www.ubytovnaplzen.cz

recepce@ubytovnaplzen.cz

Penzión U Gigantu

Chvojová 8

(Doudlevce)

2-l?žk.pokoje,

+ apartmán

350 K?

(bez snídan?)

do 20 osob

+ rozhod?í

p. Petrželka

606652427

www.ugigantu.cz

penzion@ugigantu.cz

Penzión Slávie

U Borského parku 19

(Bory)

2-l?žkové pokoje

500 K?

(bez snídan?)

 20 míst

Recepce

607768719

377423028

www.tjslavia.org

rezervace@penzion-slavia.cz

P?i jednání s recep?ními v jednotlivých ubytovacích za?ízeních nezapome?te uvést, že se jedná o BADMINTON a že kapacita je po?adatelem Mistrovství ?R pro vás p?edb?žn? rezervována.

 

I think my shoes may be suspect. Instead of Jordan sailing through the air on his way to a massive dunk mine has LeBron James doing his fake flop
Nike Lebron 15 Low Grey, Nike Lebron 13 Low Grey Nike Lebron 15 Low Grey, Nike Lebron 13 Low Grey
Converse X Jw Anderson Glitter Chuck 70, Converse Glitter Chuck Ox, Converse Chuck 70 Hi Jw Anderson - Glitter Pack http://ceasefirecampaign.org/1417-converse-x-jw-anderson-glitter-chuck-70-converse-glitter-chuck-ox-converse-chuck-70-hi-jw-anderson-glitter-pack.html

 

Dodržte stanovený termín objednávek, který je stanoven jednotn?: 1.února 2012

V p?ípad? nedodržení termínu se vystavujete riziku, že ubytování nebude možné zajistit.

V p?ípad?, že jste potenciálními ú?astníky M?R (chcete se zú?astnit, ale nemáte jistotu, zda vám to dovolí umíst?ní v KP, který se m?že v souladu s TK sez.2011/12 ve vaší oblasti konat i v pr?b?hu víkendu t?sn?  p?edcházejícího M?R), ubytování si na své jméno zajist?te s tím, že p?ípadné korekce provedete bezprost?edn? po KP. 

Poznámka ke stravování:

  •  V p?ípad? zájmu lze s provozovatelem restaurace dohodnout p?ípravu snídaní na jednotlivé dny (sobota, ned?le).