Prosíme všechny hráče a trenéry, aby po příjezdu k Městské sportovní hale použili vstup ze strany velkého parkoviště (ze strany od plaveckého bazénu). Vstup bude označen. K dispozici budou tři šatny pro ženy a tři pro muže (na úrovni vstupu do haly – ženské vlevo, mužské vpravo od vstupu).

Dále vás prosíme, abyste se neprodleně akreditovali (akreditační místnost v chodbě na úrovni vstupu, vlevo od vrátnice – bude označena). Obdržíte visačky s příslušným označením  vaší role na MČR a požádáme vás o úhradu startovného ve smyslu propozic.  Doklady o úhradě vám vystavíme podle vašich požadavků.

V pátek a v sobotu bude tribuna situovaná vlevo (ve směru pohledu od hráčských šaten) pro diváky, tribuna situovaná vpravo pro hráče. Na tribunu určenou divákům se vstupuje přes restauraci umístěnou na opačné straně haly (vzhledem k šatnám). V průběhu nedělního finálového dopoledne bude část obou tribun (v blízkosti šaten) vymezena pro hráče a větší prostor ponechán divákům. Důrazně vás žádáme, abyste v průběhu akce byli opatrní na své osobní věci a neponechávali je ležet volně a bez dozoru. Stejně tak vás prosíme, abyste cenné věci neponechávali v šatnách, i když bude samozřejmě zajištěno jejich uzamčení. Za případné ztráty nemůžeme nést zodpovědnost a nejsme v tomto směru pojištěni.

Ochozy obou tribun jsou průchozí do restaurace, která bude v provozu po celou dobu konání turnaje. V restauraci vyhradí provozovatel část prostoru pro hráče, aby bylo možné zvládnout občerstvení v kratším čase. Pokud byste měli zájem o snídaně (sobota, neděle), oznamte to prosím při prezenci v akreditační místnosti.  

Na zápasy se můžete připravovat v oddělené suterénní rozcvičovně. Dostanete se do ní chodbou pod diváckou tribunou (bude označeno).

 

Co vám nabízíme v průběhu turnaje:

  •  Iontové nápoje zdarma (občerstvení bude umístěno na hrací ploše v blízkosti vzdálenějšího sestupu z hráčské tribuny - při pohledu od šaten)
  • Vyplétací servis za výhodných finančních podmínek (výplety Ashaway)
  •  Prodej badmintonového vybavení firmy RSL (stánek na ochozu divácké tribuny)
  •  Fyzioterapeutické služby společnosti MFK servis (více informací zde)

 

V blízkosti haly je umístěn plavecký bazén, volně přístupný veřejnosti. Podrobnosti viz webové stránky www.bazenslovany.cz.

 

Především pro diváky bude určená dovednostní soutěž na vstupu do haly (od restaurace) a tipovací soutěž. Nic ale nebrání tomu, abyste se jich v průběhu MČR zúčastnili i vy.

A ještě maličkost týkající se společenského večera. Pokud patříte mezi ty, které TMK nominovala na ocenění v jednotlivých kategoriích (přehled viz níže), vyzvedněte si na ploše haly v průběhu pátečního a sobotního programu ve sportovní hale volnou vstupenku. Na stejném místě si vstupenky na večer mohou zakoupit ti, kteří se ho chtějí zúčastnit a nominováni nebyli.

 

                Těšíme se na vaši účast a věříme, že naše nabídka služeb vám přijde vhod.

                                               Za pořadatele MČR 2012

Milada Nováková

----------------------------------------------------------------------------------

Seznam nominovaných hráčů, hráček a trenérů:

Koukal Petr, Fröhlich Jan, Florián Pavel, Ludík Milan, Bitman Jakub, Pavelková Zuzana, Gavnholt Kristína, Milisová Hana, Bášová Alžběta, Koukalová Dominika, Janáček Jaromír, Mendrek Adam, Šelong Vojtěch, Valenta Bedřich, Louda Jan, Černá Lucie, Lajdová Tereza, Šikalová Denisa, Světničková Monika, Osičková Markéta, Votava Radek, Koukal Petr st., Tobola Jan, Kroc Lukáš.