RSL Mistrovství ?R jednotlivc? v badmintonu 2012

po?ádaného pod záštitou hejtmana Plze?ského kraje p. Milana  C h o v a n c ePo?adatel:                Oddíl badmintonu T. J. Sokol Plze? - Doubravka
Termín: 10. – 12. února 2012 
Místo: M?stská sportovní hala v Plzni, Úslavská 75 (m?stská ?ást Slovany) - Google Maps
Ú?astníci:

Hrá?i s právem startu dle RS 2011/12 str. 15

Disciplíny

S?, DM, DŽ, ?M, ?Ž

 Systém hry: K.O.   
Mí?e: RSL Classic (dodá po?adatel)
Vrch. rozhod?í: Ing. Jana Honnerová
Losování: v pátek 10. února v M?stské sportovní hale v Plzni
Organizace turnaje:  ?lenové po?ádajícího oddílu pod vedením Milady Novákové              
?asový rozpis: 

pátek 10.2.

9 až 11 hodin akreditace hrá?? a trenér?

12.00 slavnostní zahájení

12.15 až 20 hodin herní doba (S?,DM,DŽ,?M,?Ž dle rozpisu vrch.rozh.)

sobota 11.2.

9 až 18 hodin herní doba (pokra?ování všech disciplín až do semifinále v?.)

od 19.30 hodin slavnostní ve?er

ned?le 12.2.

9.30 za?átek bloku finálových zápas? všech disciplín

Hosp. podmínky: 

Hrá?i startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílajících oddíl? /klub?

Startovné:

150 K? za hrá?e v disciplín?

Ubytování:

Objednávky ubytování si ú?astníci zajiš?ují sami, doporu?ujeme využít ubytovacích za?ízení uvedených v p?íloze, kde je provedena rezervace. Ve všech ubytovacích za?ízeních je noclehy zapot?ebí objednat nejpozd?ji 1.2.2012. Doklady o platbách za ubytování obdrží ú?astníci v recepcích t?chto za?ízení.

 

I can get real Jordan's for at footlocker in the US when they trying to sell fake Jordan's that cost 0 smh
Nike Tiempo Legend Black Orange, Nike Tiempo Legend FG Black, Nike Tiempo Legend 8 Academy TF - Men's Black/black | Kinetic Black http://ebyfreesport.com/717-nike-tiempo-legend-black-orange-nike-tiempo-legend-fg-black-nike-tiempo-legend-8-academy-tf-men-s-black-black-kinetic-black.html
Nike Lebron Red And Gold, Nike Lebron 15 Low White Metallic Silver, Nike Lebron 16 Low Cp - Men's Lebron James | White/metallic Gold/midnight Navy/university Red http://ebysuperbsport.com/845-nike-lebron-red-and-gold-nike-lebron-15-low-white-metallic-silver-nike-lebron-16-low-cp-men-s-lebron-james-white-metallic-gold.html
Converse X Jw Anderson Glitter Chuck 70, Converse Glitter Chuck Ox, Converse Chuck 70 Hi Jw Anderson - Glitter Pack http://ceasefirecampaign.org/1417-converse-x-jw-anderson-glitter-chuck-70-converse-glitter-chuck-ox-converse-chuck-70-hi-jw-anderson-glitter-pack.html
Stravování:

B?hem M ?R se lze stravovat v restauraci p?ímo v objektu haly. Jídelní lístek bude k dispozici u po?adatel?, jídla si objednají ú?astníci p?ímo u personálu restaurace.

P?ihlášky:

Pouze elektronickou poštou za použití p?iloženého formulá?e nejpozd?ji do 1.února 2012 (výjimka pouze pro postupující z KP – do 6.února v?etn?!) na adresu miladanovakova@centrum.cz. P?ijetí p?ihlášky bude potvrzeno elektr. poštou. 

Ceny:

Vít?zové jednotlivých disciplín získají titul Mistr ?R, ú?astníci semifinálových zápas? obdrží medaile a diplomy v?nované ?eským badmintonovým svazem a ceny v?nované po?adatelem M ?R 2012.

Za organizátory                                                               Ing. Milada Nováková

V Plzni 21.prosince 2011

Kontakt na event.dotazy a informace: 602 169 692